NOCA Executive Course i Facilitated Online Learning

Som medlem af NOCA har du mulighed for at tage endnu et spadestik i din/jeres udvikling.

Undervisningsdatoer:

Tirsdag. 27 feb. fra kl.  7-9 (online)

Torsdag d. 8. marts fra kl. 8-10 (online)

Skabe kontakt, tillid, nærvær og fortrolighed online

Facilitere online læring gennem dialog, øvelser, leg, opgaver og action læring

Goals

The objective of the program is that the participants become familiar with:

 • Creating personal connection, presence, trust and confidentiality online
 • Facilitating personal online learning through dialogue, exercises, practice and action learning
 • Preparing and designing personal online learning programs and adapting the content to the format
 • Applying collaborative software to drive online learning. Ie. Zoom, Slack and VidHub

Forberede og designe faciliterede online læringsforløb

Anvende collaborative software til at drive online læring, især breakout sessions, chat, whiteboards og video-optagelse

Weekly training rhythm

 • 2 hour video meeting facilitated by Lars Hoffmann. This is the only part taking place at a fixed time. Otherwise participants can be active when it fits their schedule.
 • 1 hour reading, watching, discussing and giving feedback on text and video content in Slack
 • ½ hour video meeting in your learning team faciliteret by the members
 • ½ hour practice assignment with your real collegaues at work. Typically hosting and facilitating short video meetings and sharing the recordings and your reflections with your learning team

Det er velkendt, at online samarbejde kan spare organisationer kritiske ressourcer ved at reducere tid og penge brugt på rejser. I stedet kan vi hurtigt bringe ekspertviden til kolleger over hele verden online.

Dette kan forbinde ledelse, stabsfunktioner og højt specialiserede specialiserede medarbejdere med de afgørende indsigter og de løsninger, de har brug for i deres daglige arbejde – selvom den viden kun er tilgængelig langt væk.

Formål

Ved at have lettet samarbejdet, aktiv og personlig online-indlæring kan du overvinde den beskrevne frigørelse og pacifikation. Således bliver ikke-automatiseret hurtig og global læring mulig. Det er dog nødvendigt at lære at designe og facilitere sådanne programmer. Og det er netop formålet med dette program – at blive i stand til at DESIGNE og FACILITERE personlig online-læring og videndeling.

DOWNLOAD PROGRAM DETAILS
DOWNLOAD PROGRAM DETAILS

Its well known that online collaboration can save organizations critical resources by cutting time and money spent on travel. Instead we can bring expert knowledge quickly to co-workers across the globe online.

This can connect problem – owners with the crucial insight and solutions they need for their daily work – even if that knowledge is only available far away. The same cannot be said about most online learning!

Purpose

By having facilitated collaborative, active and personal online learning, you can overcome the disengagement and pacification described. Thus non-automated fast and global learning becomes possible! It is however necessary to learn how to design and facilitate such programs. And this is exactly the purpose of this program – to be able to DESIGN and FACILITATE personal online learning.

Goals

The objective of the program is that the participants become familiar with:

 • Creating personal connection, presence, trust and confidentiality online
 • Facilitating personal online learning through dialogue, exercises, practice and action learning
 • Preparing and designing personal online learning programs and adapting the content to the format
 • Applying collaborative software to drive online learning. Ie. Zoom, Slack and VidHub

Weekly training rhythm

 • 2 hour video meeting facilitated by Lars Hoffmann. This is the only part taking place at a fixed time. Otherwise participants can be active when it fits their schedule.
 • 1 hour reading, watching, discussing and giving feedback on text and video content in Slack
 • ½ hour video meeting in your learning team faciliteret by the members
 • ½ hour practice assignment with your real collegaues at work. Typically hosting and facilitating short video meetings and sharing the recordings and your reflections with your learning team

Facilitator Lars Hoffmann

is a danish business psychologist, learning designer and senior management consultant at IME and Henley Business School, Denmark. Lars combines both empathy and human insight with a flair for design, technology and games. He’s developed numerous dialogue tools, simulations and programs for leadership development and large scale organizational change interventions. He has worked extensively with senior management team development using active learning. Lars himself leads an online team developing software for facilitating difficult conversations.

Interested?

Contact Lars Hoffmann, Learning Developer at IME

+ 45 70 15 50 55 or lars.hoffmann@ime.dk